Разделното събиране на отпадъци е приоритет за община Лом

„Булекопак“ АД, Общинското предприятие "Чистота-Лом", Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда” и Сдружение „Пластма за благотворителност“ стартираха информационна  кампания „Втори живот за отпадъците“ в община Лом. Целта е да се повиши осведомеността на гражданите за ползите от разделното събиране и рециклиране на отпадъците, а с това и значително подобряване на екологичната среда в Лом.

В момента на територията на гр. Лом и селата Замфир, Ковачица, Сталийска махала и Трайково са разположени общо 161 контейнера за разделно събиране, с които е осигурен обем от 3300 л. на всеки 350 жители.

Предстои да бъдат организирани различни екоинициативи за деца и възрастни, част от кампанията „Втори живот за отпадъците“.