ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БУЛЕКОПАК АД


Заповеди по чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за изпълнение на целите на членовете на Булекопак АД за последните пет години:


2020 отчетна година

Заповед № РД - 491 от 10.05.2021 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2020 г. се считат за ИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение № 2 към Заповед № РД - 491 от 10.05.2021 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук


Заповед № РД - 490 от 10.05.2021 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2020 г. се считат за НЕИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение № 2 към Заповед № РД - 490 от 10.05.2021 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук


2019 отчетна година

Заповед № РД - 351 от 04.05.2020 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2019 г. се считат за ИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение № 2 към Заповед № РД - 351 от 04.05.2020 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук


Заповед № РД - 345 от 04.05.2020 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2019 г. се считат за НЕИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение № 2 към Заповед № РД - 345 от 04.05.2020 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук


2018 отчетна година

Заповед № РД - 386 от 15.05.2019 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2018 г. се считат за ИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение № 3 към Заповед № РД - 386 от 15.05.2019 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук


Заповед № РД - 385 от 15.05.2019 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2018 г. се считат за НЕИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение № 3 към Заповед № РД - 385 от 15.05.2019 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук


2017 отчетна година

Заповед № РД - 285 от 15.05.2018 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2017 г. се считат за ИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение № 3 към Заповед № РД - 285 от 15.05.2018 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук


Заповед № РД - 284 от 15.05.2018 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2017 г. се считат за НЕИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение № 3 към Заповед № РД - 284 от 15.05.2018 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук


2016 отчетна година

Заповед № РД - 315 от 15.05.2017 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2016 г. се считат за ИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение № 3 към Заповед № РД - 315 от 15.05.2017 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук


Заповед № РД - 316 от 15.05.2017 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2016 г. се считат за НЕИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение № 3 към Заповед № РД - 316 от 15.05.2017 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук