Брошура – двуконтейнерен модел жълт контейнер тип „Ракла“ и зелен контейнер тип „Иглу“ 

Брошура – двуконтейнерен модел жълт контейнер тип „Иглу“ и зелен контейнер тип „Иглу“

Брошура – двуконтейнерен модел  съдове тип „Иглу“

Плакат Тийн 

Брошура за търговски обекти