Еко герои в Стара Загора

През месец Май в Стара Загора се състоя поредица от съвместни инициативи на Булекопак и Община Стара Загора, в училищата и детските градини под надслов „ЕКО ГЕРОИ“.

В проявите се включиха ученици и деца от различни възрастови групи. За децата бяха подготвени кътове за разделно събиране с жълт контейнер за хартия, пластмаса и метал и зелен контейнер за стъкло, както и мостри на различни видове отпадъци от опаковки. Участниците бяха включени в различни беседи, ролеви игри, викторини, томболи, а в детските градини бяха създадени еко градинки.

Нагледно им беше показан и обяснен кръговрата на разделното събиране и успяха да се докоснат до т.нар. гранулат – крайния продукт след рециклирането. Децата сами стигнаха до  извода за важността на разделното събиране и последващо рециклиране. То не е само въпрос на опазване на заобикалящата ни среда, но и въпрос на ефективност, възможност да се пестят суровини, да се намали отделянето на вредни емисии в атмосферата и да се пестят ресурсите на планетата Земя.