Деца от Кърджали взеха участие в еко инициативи

Народно читалище „Родопски фар 1938“ в град Кърджали организира инициативи с екологична насоченост и еко работилници, които Булекопак АД с радост подкрепи. Дейностите, част от проекта „Учим и се развиваме”, ангажираха вниманието на децата към темата за опазването на околната среда и човешкото влияние върху нея.

За дните, посветени на разделното събиране на отпадъци от опаковки, предоставихме различни информационно – образователни презентации и материали, които запознаха децата с всички процеси, свързани с правилното използване на цветните контейнери за отпадъци от опаковки, разделното събиране на отпадъци от опаковки, последващото им третиране, рециклиране и превръщането им отново в продукт. За да бъде разделно събиране по-достъпно за децата и да помогнем за възпитанието на съвестното отношение спрямо разделното събиране на отпадъците от опаковки, осигурихме и картонени кошчета за територията на читалището.

По време на инициативите децата изработиха интересни предмети от отпадъчни материали, сред които моливници и книгоразделители.