Булекопак АД с две кампании за разделно събиране в Лом

Булекопак АД взе участие в събитията по честване на Международния ден на река Дунав 29 юни, който беше отбелязан с различни инициативи.

По време на празника заедно с кмета на Лом - д-р Георги Гаврилов, наградихме училищата победители в кампанията „Хартиена надпревара“ и изтеглихме печелившите от кампанията за разделно събиране сред гражданите „За чиста околна среда“.

Целта на двете инициативи, които Булекопак АД и община Лом организираха съвместно, бе да насочи вниманието на подрастващите и на гражданите към ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки и да стимулира тяхното отговорно отношение. Кампаниите се радваха на голям интерес и от учениците и от жителите на Лом, които се включиха с голям ентусиазъм и по този начин показаха своето отговорно отношение и желание за намаляване на отпадъците от опаковки.

Общо 5 тона отпадъци от хартиени опаковки предадоха 8-те училища от община Лом, които взеха участие в кампанията „Хартиена надпревара“, като най- голямо количество събраха учениците на ОУ „Климент Охридски“ – 1832, 10 кг. На второ място се наредиха ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с 982,80 кг., следвани от и ОУ „Никола Първанов“ с  814,60 кг. Победителите получиха ваучери за подобряване на материалната база.

Благодарим на директорите и преподавателите на СУ „Д. Маринов“, ПГ „Найден Геров“ и ОУ „Никола Първанов“, СУ „Отец Паисий“, ПГПТ, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Св. Климент Охридски“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за перфектната организация и за желанието, с което техните ученици се включиха в инициативата.

Големите победители от томболата за кампанията за граждани „За чиста околна среда“  също бяха наградени, като жребия отреди смарт часовници за Калина Илиева и Ивайла Съменова и безжични слушалки за Албена Чакърова. Бяха връчени и няколко специални награди за най-малък и най- възрастен участник, предали отпадъци и за участниците, предали най-голямо количество отпадъци от пластмасови и хартиени опаковки.

Благодарим на община Лом за съдействието при организацията на двете инициативи, с които популяризирахме ползите от разделното събиране на отпадъци.