Близо 4 тона отпадъци от хартиени опаковки предадоха училища от Столична община - район „Искър“

Ученици, родители и преподаватели обединиха усилия в кампанията за разделно събиране на отпадъци от хартиени опаковки „Хартиена надпревара“, организирана от Булекопак АД и Столична община – район „Искър“. Целта на кампанията бе за определен период от време, всяко училище от района да събере възможно най-голямо количество хартиени отпадъци от опаковки.

На 26 май представител на Булекопак АД и Столична община – район „Искър“ посетиха всички шест училища от района, заявили желание за участие, за да съберат, претеглят и извозят събраното количество.

С активното участие на всички ученици, техните семейства и преподаватели, общото събрано количество отпадъци от хартиени опаковки на всички участвали училища е 3 900 кг. Благодарим на 108 СУ „Никола Беловеждов“, 69 СУ „Димитър Маринов“, 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“, 68 СУ „Акад. Никола Обрешков“, 163 ОУ „Черноризец Храбър“ и 150 ОУ „Цар Симеон Първи“, че се включиха с такова желание в инициативата и по този начин показаха своето отговорно отношение и желание за намаляване на отпадъците от опаковки.

Ето и кои са и училищата победители, събрали най-голямо количество:

Първо място - 108 СУ „Никола Беловеждов“, предали 920 кг.

Второ място - 150 ОУ „Цар Симеон Първи“, предали 783,7 кг.

Трето място - 68 СУ „Акад. Никола Обрешков“, предали 760 кг.

На 2 юни от 13:30 в сградата на районна администрация „Искър“ предстои официалното награждаване за кампанията „Хартиена надпревара“. Трите училища, събрали най-много отпадъци, ще получат ваучери за училищно оборудване, а за останалите има предвидени поощрителни награди.