„За чиста околна среда“ в район „Искър“ и в община Сандански

През месец май за жителите на район „Искър“ и община Сандански бе проведена кампанията за разделно събиране на отпадъци от опаковки „За чиста околна среда“.

За провеждането на инициативите бяха организирани специални пунктове, на които гражданите донесоха своите разделно събрани отпадъци от хартия, пластмаса и метал.

Всеки, който предаде своите разделно събрани отпадъци от опаковки според изискванията, получи подарък и участва в томбола за спечелването на слушалки. Бяха подготвени и специални награди за жителите, предали най-голямо количество. В район „Искър“ Емил Алкалай, си тръгна с дрон. В Сандански наградите за най-голямо предадено количество бяха две – смарт телефон и дрон, които отидоха при Йорданка Христова и Дарина Чакърова, които предадоха съответно 141 кг. и 56,5 кг.

Основна цел на кампаниите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които Булекопак организира заедно с общините, с които работи, е да се насочи вниманието на обществото към замърсяването с тези отпадъци, да се формира отговорно отношение към природата и заобикалящия ни свят и да се изгради ангажираност в населението относно опазването й.

С активното си участие в кампанията „За чиста околна среда“ жителите изразиха своята „зелена“ позиция и желание за намаляване на отпадъците от опаковки и оставиха своя личен принос към опазването на околната среда.