Зелени ЕКО дни в Пловдив

С поредица от прояви насочени към популяризиране на ползите от разделно събиране на отпадъци от опаковки, с цел опазването на околната среда премина съвместната инициатива на Булекопак и община Пловдив, под надслов – Зелени Еко дни.

За учениците включили се в проявите бяха организирани еко уроци, игри и работилници. По забавен начин бяха представени лекциии за правилата на разделното събиране на отпадъци и опазването на околната среда. Баскетбол, бягане с препятствия, развален телефон бяха само част от игрите, които организаторите бяха подготвили.

Чрез еко-игри, децата научиха повече за това как да събираме разделно отпадъците от опаковки, и как да опазваме природата чиста, като всеки даде своя малък, но значим личен принос.