Учениците от Обединено училище "Христо Ботев", с. Цонево дадоха своя принос към разделното събиране

На 25.11.2023 г в Обединено училище „Христо Ботев“ в с. Цонево, община Дългопол се състоя финала на кампания по разделно събиране на пластмасови бутилки, организирано с подкрепата на Булекопак АД в сградата на училището. Децата сами предадоха събраните около 150 кг. пластмасови бутилки. Това за тях се превърна в своеобразен празник и затвърди още повече желанието им да продължат с усилията си за осъзнато и разумно отношение към отпадъците.