Световен ден на рециклирането с учениците от еко клуба към ОУ „Проф. Джон Атанасов“

С посещение на образователен център за рециклиране и сепарираща инсталация за отпадъци от опаковки, Булекопак АД и ученици от еко клуба към 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ отбелязаха Световния ден на рециклирането – 18 март.

По време на инициативата децата се включиха в дискусии на тема за разделното събиране и рециклирането, както и успяха да видят отблизо процеса по сепариране на разделно събраните отпадъци от опаковки в двуцветните контейнери.