ПРОЛЕТНА РЕЦИКЛИАДА В ПЛОВДИВ

Булекопак АД за пореден път беше партньор на Район „Западен”, гр.Пловдив в организираната „Пролетна рециклиада“ на 9-ти март. в парк „Ружа“. Тя е част от наложената от екипа на кметството концепция „Зелен Западен”, където функционира двуцветната система на Булекопак.

По време на инициативата гражданите имаха възможност да предадат своите отпадъци от пластмасови и хартиени опаковки в лифт контейнер, предоставен от Булекопак АД. Целта на инициативата беше да се насърчи разделното събиране на отпадъци от опаковки, да се покажат добрите практики, чрез които се намалява негативното влияние върху околната среда и по-ефективно се оползотворяват ценните ресурси.