Наградиха победителите в конкурса „Мисли зелено, събирай разделно“ в община Нови Искър

Цвета Точева - началник отдел "ОСДКПП" в Район Нови Искър - СО и Анастасия Обретенова - мениджър "Връзки с обществеността" на "Булекопак" АД наградиха децата, победители в конкурса "МИСЛИ ЗЕЛЕНО! СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО!”
Категория от 1-ви до 4 клас:
1-во място Милчо Илиев -4клас, 179 ОУ"Васил Левски";
2-ро място Сияна Николова -,4 клас, 170 СУ "Васил Левски"
3-то място Никол Петрова 4 кл. - 172 ОУ "Христо Ботев"
Категория от 5-ти до 7-и клас:
1-во място Камелия Ангелова - 5 кл. 171 ОУ "Стоил Попов";
2-ро място Катрин Петрова - 5 кл. 171 ОУ "Стоил Попов";
3-то място Анелия Христова - 170 СУ "Васил Левски"
Поздравления на победителите!