Еко герои

По покана на Община Асеновград, екипът на Булекопак АД организира поредната проява с екологична насоченост и се срещна с еко героите от ОУ “Христо Ботев“ и ОУ “Петко Каравелов“. В нея взеха участие ученици от четвърти клас.

Организаторите изненадаха всички със специално подготвен кът за разделно събиране  с жълт контейнер за хартия, пластмаса и метал и зелен контейнер за стъкло, както и мостри на различни видове отпадъци от опаковки. Участниците с удоволствие се включиха в организираната беседа, като изненадаха организаторите със знанията си за разделното събиране на отпадъците. Нагледно им беше показан и обяснен кръговрата на разделното събиране и успяха да се докоснат до т.нар. гранулат – крайният продукт след рециклирането. Те сами стигнаха до извода за значението на разделното събиране и последващо рециклиране. То не е само въпрос на опазване на заобикалящата ни среда, но и въпрос на ефективност, възможност да се пестят суровини, да се намали отделянето на вредни емисии в атмосферата и да се пестят ресурсите на планетата.

В организираната игра на Асоциации, участниците бяха разделени на два отбора „Еко герои 1“ и „Еко герои 2“. По зададени ключови термини отборите трябваше да посочат максимално много думи, свързани със зададените. В надпреварата всеки се стремеше да измисли и каже повече и по-интересни думи.