Ден на викторини в община Родопи

Екологичното образование заема приоритетно място в образователните кампании на Булекопак АД. Основна цел е формиране на отговорно поведение към околната среда и изграждане на екологична култура у подрастващите.

Разделното събиране на отпадъците щади природата и заобикалящата ни среда и ни дава възможност да оставим своя зелен отпечатък.

В ОУ “Христо Ботев“, с. Крумово, община Родопи, с учениците от пети и шести клас на клуб „Млади еколози“ беше организиран ден на викторината. Бяха поставени редица въпроси, свързани с екологията, опазването на природата и разделното събиране на отпадъци, чрез които децата повишиха знанията си по отношение на правилното и рационално събиране на отпадъци от опаковки в домакинствата.

Основна цел в организираната проява на Булекопак АД и на клуб „Млади еколози“ е повишаване на теоретичното и практическото ниво на знанията на учениците по въпросите, свързани с опазването на околната среда и разделното събиране на отпадъци от опаковки чрез промяна на тяхното екологично мислене, поведение и начин на живот, осъзнаване на влиянието и формиране на отговорността към опазване на природата.