"Булекопак" АД подкрепи "Седмицата а рециклиранети" в СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков

 

По повод Световния ден на рециклирането – 18 март, учениците от СУ „Отец Паисий“ в град Самоков организираха седмица, посветена на разделното събиране. От Булекопак с радост подкрепихме инициативата, по време на която децата от училището се включиха в различни разнообразни дейности, чрез които показаха своето отношение по темата за разделното събиране на отпадъци и рециклирането.

В рамките на кампанията петокласниците от СУ „Отец Паисий“ представиха на учениците от начален етап приказката „Зеленият град на Разделко”, от която по интересен и забавен начин малките ученици научиха защо е важно да събираме разделно отпадъците от опаковки. Осмокласниците пък имаха за задача да допълнят знанията на учениците от прогимназиален и гимназиален етап за ползите от разделното събиране и всички процеси, свързани с него, представяйки презентацията „Втори живот за отпадъците“.

За всички коридори на училището осигурихме кошчета за разделно събиране на отпадъци, с които се надяваме да помогнем за изграждането на трайни навици в подрастващите.

Благодарим на учениците, учителите и цялото ръководство на ОУ „Отец Паисий“ гр. Самоков, които с тази инициатива показаха своята ангажираност по темата за ползите от разделното събиране и напомниха колко е важно всички ние да знаем как ежедневните ни навици се отразяват на околната среда, да имаме отговорно отношение спрямо отпадъците, тяхното намаляване и повторната употреба на продуктите.