Булекопак АД партньор на ученическото състезание „Пътешествие в биологията”

Биологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, съвместно с Булекопак АД, организира ученическо състезание под наслов „Пътешествие в биологията”, което се проведе на 25 март в сградата на факултета.

Основни цели на състезанието бяха насърчаване на интерес към биологичните науки, опазването на околната среда  и отговорното отношение към отпадъците.

Право на участие имаха всички ученици, които през учебната 2022/2023 г. се обучават в класове от 9-и до 12-и във всички средни училища на територията на страната, и които проявяват задълбочен интерес към биологичните науки, изучавани в предмета по „Биология и здравно образование”.

Състезанието „Пътешествие в биологията” включваше два етапа – теоретичен и практически. Първият беше предназначен за ученици от XI-ти и XII-ти клас и се състоеше от индивидуално решаване на тест за два астрономични часа. 

Вторият етап беше предназначен за ученици от IX-ти до XII-ти клас и включваше отборно изпълнение на общо три практически задачи в екипи по трима за два астрономични часа. 

Оценяването на резултатите от задачите в първия етап и класирането на отборите във втория етап се извърши от комисии, съставени от преподаватели в Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, а наградите бяха осигурени от Булекопак АД.