Булекопак АД партньор на XIV издание на научната „Екологията – начин на мислене”

За поредна година Булекопак АД бе партньор на научната конференция за студенти и млади учени  „Екологията – начин на мислене”.

По традиция, конференцията се организира от катедра "Екология и ООС", към Биологически факултет на ПУ "Паисий Хилендарски", Студентски съвет към ПУ и студентски клуб "ЕСЕТРА“ и има за цел да предостави възможност на студентите, докторантите и младите учени от висши учебни заведения да развият екологичното си мислене и да представят свои научни разработки на тема екология.

Четиринадесетото издание на конференцията се проведе на 21.05.2022 г. в  гр.Пловдив, а специалната награда на Булекопак АД се присъди на Калина Иванова, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант “Методика на обучението по биология”, разработила тема със заглавие „Предизвикателствата пред учителите по природни науки в условията на обучение от разстояние в електронна среда“, с научни ръководители проф. д-р Желязка Райкова, гл. ас.д-р Славея Петрова, доц. д-р Делка Карагьозова-Дилкова.