Булекопак АД и община Павликени с образователна кампания за ученици

По инициатива на „Булекопак“ АД и община Павликени, учениците от шестите класове на ОУ "Св. Климент Охридски" и СУ "Бачо Киро имаха възможността отблизо да видят къде отиват и по какъв начин се третират битовия и разделно събрания отпадък.

Първо учениците посетиха Регионалната система за управление на отпадъците /РСУО/ в село Санадиново, където се запознаха с целия процес по депониране на битовия отпадък, а след това видяха площадката за предварително третиране на разделно събраните отпадъци във Велико Търново.

Следващият етап от образователната кампания ще бъде конкурс за есе на тема „Съвременният път на отпадък“, в който ще могат да участват всички ученици, посетили двата обекта. Есетата ще бъдат прегледани и оценени от представители на „Булекопак“ АД и община Павликени, които ще определят и наградят три от творбите. Повече за конкурса може да видите тук