Булекопак АД и АББ България ЕООД – Седмица на екологията и безопасността

Булекопак АД се включи с поредица от прояви и обучения в организираната за служители от АББ България ЕООД, клон  Раковски -  Седмица на екологията и безопасността.

Мащабната инициатива има за цел да насочи вниманието към екологичните проблеми, климатичните промени и цялостното влошаване на условията за живот на земята. Фокуса на проявите е насочен към личния принос и мерките, които трябва да се предприемат, а именно намаляване на генерираните отпадъци, първата стъпка в тази насока е тяхното разделно събиране.