5 тона отпадъци от хартиени опаковки предадоха училища от Столична община - район „Искър“

За втора поредна година ученици, родители и преподаватели обединиха усилия в кампанията за разделно събиране на отпадъци от хартиени опаковки „Хартиена надпревара“, организирана от Булекопак АД и Столична община – район „Искър“. Целта на кампанията бе за определен период от време, всяко училище от района да събере възможно най-голямо количество хартиени отпадъци от опаковки.

На 14 юни представители на Булекопак АД и Столична община – район „Искър“ посетиха всички пет училища от района, заявили желание за участие, за да съберат, претеглят и извозят събраното количество.

С активното участие на всички ученици, техните семейства и преподаватели, общото събрано количество отпадъци от хартиени опаковки на всички участвали училища е 5 100 кг. Благодарим на 163 ОУ „Черноризец Храбър“, 108 СУ „Никола Беловеждов“, 69 СУ „Димитър Маринов“, 68 СУ „Акад. Никола Обрешков“ и 150 ОУ „Цар Симеон Първи“, че се включиха с такова желание в инициативата и по този начин показаха своето отговорно отношение и желание за намаляване на отпадъците от опаковки.

Ето и кои са и училищата победители, събрали най-голямо количество:

Първо място – 163 ОУ „Черноризец Храбър“, предали 1513,1 кг

Второ място - 108 СУ „Никола Беловеждов“, предали 1437 кг.

Трето място - 69 СУ „Димитър Маринов“, предали 1323,1 кг.