Зелен ден на игрите с Булекопак АД

Поредната проява на Булекопак АД, насочена към популяризиране на ползите от разделно събиране на отпадъци от опаковки, се състоя в ЦДГ “Пролет“ в с.Боянци, общ. Асеновград.

За малчуганите от подготвителна група бе организиран Ден на игрите. По забавен начин бе изнесена лекция за правилата на разделното събиране на отпадъците от опаковки и ползите за опазването на околната среда.

След лекцията децата се разпределиха на отбори и започна истинското забавление и надпревара. Баскетбол и бягане с препятствия бяха само част от игрите, които организаторите бяха подготвили. Резултатите в игрите бяха равни, а награди бяха осигурени за всички.

Чрез еко-игри децата научиха повече за това как да събират разделно отпадъците от опаковки, и как да опазват природата чиста, като всеки даде своя малък, но значим личен принос.