Театър „МИСЛИ ЗЕЛЕНО, СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО!“

В  навечерието на 1 юни – Международен ден на детето, Булекопак АД и Община Пловдив изненадаха децата от Регионален Център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив с театрално представление с екологична насоченост.

От интересния сценарий на театъра децата научиха най-важните правила за здравето на човека – хигиена, хранене и спорт. По време на представлението вниманието на децата беше насочено и към разделното събиране на отпадъци от опаковки. По интересен за тях начин им беше представена информация относно принципите и ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки. Бяха им показани различните цветове контейнери, дефинирани различните видове материали на отпадъците от опаковки, както и правилното им разделяне, компресиране и събиране.  В интересна игра децата помогнаха на героинята Мими да събере разделно отпадъците си от опаковки.

За финал на събитието беше организирана детска дискотека, която допринесе още повече за доброто настроение и забавлението на всички деца.

С настроение, усмивки, танци и много ръкопляскания участниците призоваха: „МИСЛИ ЗЕЛЕНО, СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО!“