Наградиха участниците в конкурса за изработка на пано от отпадъчни материали "Земята - моят дом" в Дългопол

На 7 декември 2021 г. в сградата на община Дългопол се състоя награждаването от проведения между учениците от първи до четвърти клас в общината конкурс за изработка на пано от отпадъчни материали на тема „Земята – моят дом“.
Първата награда бе присъдена на 3А клас от ОбУ „Христо Ботев“, с . Цонево, с ръководители Монка Добрева и Илияна Андонова. Освен множеството пособия за игра и настолни игри, победителите ще имат и възможността да посетят завода за отпадъци в с. Езерово, където ще се запознаят отблизо с процесите по третиране на вече разделно събраните отпадъци от опаковки, поставени в цветните контейнери.
За оригинални творби поощрителни награди бяха присъдени и на:
IА НУ „Иван Вазов“, гр. Дългопол, ръководител: Милена Василева
IБ НУ „Иван Вазов“, гр. Дългопол, ръководител: Славка Димитрова
ПГ при НУ „Иван Вазов“, гр. Дългопол, ръководители: Фатме Кямилова и Пламена Великова
IIIБ ОбУ „Христо Ботев“, с. Цонево, ръководители: Зейджан Халил и Исмигюл Селим
IVА ОбУ „Христо Ботев“, с. Цонево, ръководители: Мелин Ехлиман и Николай Николов
С темата на този конкурс се надяваме да сме успели да насърчим малчуганите да намират различни приложения на вече непотребни вещи и
да ги претворяват в красиви и полезни предмети, които носят заряда на творчеството и нашето възприятие за природата, като неизменна и любима част от заобикалящия ни свят.
Творбите ще бъдат изложени в сградата на общината през следващия месец.