Булекопак АД и община Пловдив организраха празник за Международния ден на детето 1 юни

По повод  Международния ден на детето - 1 юни и  Световния ден на околната среда - 5 юни, Община Пловдив и Булекопак АД организираха празник за учениците от ОУ “Елин Пелин“, район Западен, ОУ “Хр.Данов“, район Северен и ОУ “Д.Талев“, район Южен.

Официални гости на събитието бяха г-н Анести Тимчев, зам. кмет по Екология и Здравеопазване, Вяра Колева - директор дирекция „Екология и Упревление на отпадъците“ и Ваня Дончева- главен експерт дирекция „Екология и управление на отпадъците“.

Празника премина с много усмивки, забава и настроение. Организаторите насочиха вниманието на децата и към грижата за опазване на околната среда, защото тя е мястото, на което живеем и от нея зависят нашето здраве и начин на живот. Ние трябва да полагаме необходимите грижи за нея, без да я замърсяваме, защото това може да доведе до негативни последствия за всички нас. Замърсяването на въздуха и водата, изсичането на горите, затоплянето на климата, изчезването на някои видове растения и животни са само част от последствията от човешката дейност.

Много са начините за опазване на чиста околна среда, един от тях, а може би и най-лесния, е да имаме отговорно отношение към отпадъците, които генерираме, като ги събираме разделно и използваме цветните контейнери в нашия град. Събраните разделно отпадъци и поставени в цветните контейнери могат да бъдат рециклирани. Това, в комбинация с отговорно отношение към природата, ни гарантира чиста околна среда и по-добро качество на живот.

Децата участници в събитието бяха "Еколози в действие", а посланието беше „Мисли зелено, събирай разделно“.